Skip to main content
 • leg

  “Den fedeste oplevelse vi har haft, var da vi fik lov at overnatte på skolen.”

  – Ellen og Kaja, 5B
 • leg

  “Man kan danne gode venskaber her”

  – Naomi, 8D
 • leg

  “Her er gode lærer”

  – Anton og Frida, 2. klasse
 • leg

  “Det sjoveste ved at lære noget nyt, er når vi har samarbejdsøvelser.”

  – Anna, 3B
 • leg

  “Jeg syntes vi lærer rigtig mange forskellige ting og det er ikke kun sådan nogle skriveopgaver.”

  – Jonathan og Oscar, 5B
 • leg

  “Vi kan godt lide morgensang og vi er meget udenfor.”

  – Hassan, Thor og Tylor 1. klasse
 • kirstinebjergskolen

  “Det er fedt at gå her fordi der er musicals og sjove aktiviteter i hverdagen.”

  – Katrine 6. klasse
 • venner

  “Vi respekterer hinanden og vi har et godt fællesskab.”

  – 5A byder 0. Klasse velkommen til skolen
 • skole læring

  “Vi samarbejder og bygger broer.”

  – My, William og Samir 4. klasse

Velkommen til KIRSTINEBJERGSKOLEN


Skolens profil er Kreativ-Musisk

Vi vægter et højt fagligt niveau, som understøttes via skolens “kreative/musiske profil”.

Kreativ fordi vi ønsker en skole, hvor alle fag og aktiviteter er præget af at være iderige, opfindsomme, innovative, nytænkende og skabende ud fra forskellige og gerne nye måder at vinkle tingene på.

Musisk fordi vi ønsker en skole, hvor der er fokus på kunstneriske tilgange til alle fag og aktiviteter. Musiske tilgange til skolens indhold og udtryk er at styrke måden at tænke kunst, videnskab, drama, humanisme, musik og almen viden ind i måden at skabe læring og trivsel på.  (Udgangspunktet for at arbejde musisk er i overensstemmelse med de ni gudinder for kunst og videnskab i græsk mytologi)


Skolens logo

Kommende events

TRIVSEL

LÆRING

UDVIKLING

DANNELSE

ET STÆRKT SAMARBEJDE

Skolen er dannet gennem sammenlægning og nedlæggelse af tidligere skoler og er distriktskole med afdelinger på forskellige matrikler. Det er Fredericias største folkeskole med knap 1500 elever.

Kirstinebjergskolen har tre basisafdelinger (0.- 6. klasse) – Bøgeskovvej, Indre Ringvej og Høgevej. Skolen har én overbygningsafdeling (7. – 9. klasse), og denne afdeling er beliggende på Havepladsvej.