• skole læring

  “Vi samarbejder og bygger broer.”

  – My, William og Samir 4. klasse
 • venner

  “Vi respekterer hinanden og vi har et godt fællesskab.”

  – 5A byder 0. Klasse velkommen til skolen
 • uddannelse

  “Man skal gå i skole, så man kan få en uddannelse og et job, så man kan betale skat og hjælpe de fattige.”

  – Gustav, Anton og Younes 4. klasse
 • sjov

  “Der er mange sjove ting at lave, men det bedste er at lege.”

  – Isabella og Hiba 1. klasse
 • arbejde

  “Vi bliver klogere af at gå i skole, så vi har lært noget, når vi er voksne og skal have et arbejde.”

  – Jennifer og Norly 2. klasse
 • skolehjælp

  “De voksne er gode til at hjælpe os og vi laver sjove ting i timerne.”

  – Liva og Patrycia 5.a
 • skole

  “Man må meget mere i skolen, end man måtte i børnehaven.”

  – Lotus, Silja og Mille 0. klasse
 • god ven

  “Man skal gå i skole, så man bliver god at læse og til at være en god ven.”

  – Merle, Mira og Laura 2. klasse
 • kirstinebjergskolen

  “Det er fedt at gå her fordi der er musicals og sjove aktiviteter i hverdagen.”

  – Katrine 6. klasse
 • leg

  “Vi kan godt lide morgensang og vi er meget udenfor.”

  – Hassan, Thor og Tylor 1. klasse

Velkommen til KIRSTINEBJERGSKOLEN


Skolens profil er Kreativ-Musisk

Vi vægter et højt fagligt niveau, som understøttes via skolens “kreative/musiske profil”.

Kreativ fordi vi ønsker en skole, hvor alle fag og aktiviteter er præget af at være iderige, opfindsomme, innovative, nytænkende og skabende ud fra forskellige og gerne nye måder at vinkle tingene på.

Musisk fordi vi ønsker en skole, hvor der er fokus på kunstneriske tilgange til alle fag og aktiviteter. Musiske tilgange til skolens indhold og udtryk er at styrke måden at tænke kunst, videnskab, drama, humanisme, musik og almen viden ind i måden at skabe læring og trivsel på.  (Udgangspunktet for at arbejde musisk er i overensstemmelse med de ni gudinder for kunst og videnskab i græsk mytologi)


Friluftrådet giver tilskud til Blå Skole i Bøgeskov

Pressemeddelelse fra Fredericia Kommune:

Kirstinebjergskolen afdeling Bøgeskovvej har fået 63.300 kroner i tilskud fra Friluftrådet.

Tilskuddet skal gå til båludstyr, waders, fiskeudstyr, våddragter og snorkeludstyr under overskriften ’Blå Skole’.

Projektet sker i samarbejde med Naturpark Lillebælt, Bøgeskov Bådelaug, det lokale fællesråd og Børnehuset Bøgeskov.


Kommende events

TRIVSEL

LÆRING

UDVIKLING

DANNELSE

ET STÆRKT SAMARBEJDE

Skolen er dannet gennem sammenlægning og nedlæggelse af tidligere skoler og er distriktskole med afdelinger på forskellige matrikler. Det er Fredericias største folkeskole med knap 1500 elever.

Kirstinebjergskolen har tre basisafdelinger (0.- 6. klasse) – Bøgeskovvej, Indre Ringvej og Høgevej. Skolen har én overbygningsafdeling (7. – 9. klasse), og denne afdeling er beliggende på Havepladsvej.

Vores værdier

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 principper som er indkodet i vores DNA: Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse principper mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

KONTAKT