Skip to main content

BØGESKOVVEJ

Basisafdeling 0. – 6. klasse

VELKOMMEN TIL BØGESKOVVEJ

En god start på rejsen mod voksenlivet

Afdeling Bøgeskov er en mindre skoleafdeling placeret i den nordlige udkant af Fredericia Kommune tæt på Vejle Fjord, plantet midt i en skøn natur med skov, strand og opdyrkede marker.

Afdelingen er en overskuelig størrelse for børn, forældre og personale. Derfor kender alle hinanden, hvorfor vi er karakteriseret ved tæt og velfungerende samarbejde, ro og tryghed. Personalet er top motiveret og udviklingsorienteret og leverer høj professionalisme og faglighed. 

Afdelingen arbejder meget med udeskole. En undervisningsform, hvor meget af undervisningen foregår udenfor, i nærmiljøet eller længere væk fra skolen, fx ved Naturskolen eller Naturbasen på Trelde Næs, på Museumsgården Kringsminde i Egeskov eller inde i byen. En undervisningsform, hvor udeundervisningen indgår som en integreret del af undervisningen indenfor.

Gennem vekselvirkningen opdager og erkender eleverne sammenhængen mellem den teoretiske og boglige del indenfor, med de sansede oplevelser og de færdigheder, de konkret arbejder med udenfor.

Med den undervisningsform opnår eleverne en bredere faglighed, en større motivation for læring og en større miljøbevidsthed.

Afdeling Bøgeskovvej er et rigtigt godt sted at være og lære!

 • 0. - 1. klasse på stranden
 • 0. - 1. klasse på stranden. To elever smiler
 • Fællessang
 • Leg på gynge
 • 2 elever smiler
 • 0. - 1. klasse på stranden. To glade piger
 • 0. - 1. klasse på stranden og samle skrald
 • 3 elever smiler

FRITIDSTILBUD HOS BØGESKOVVEJ

Fritidsaktiviteter med fokus på aktivering

SFO: 0. til 2. klasse: 6.30 – 8.00 og igen mandag til torsdag 14.15 – 17.00, fredag 14.15 – 16.30

Klub: 3. til 6 klasse: 14.15 – 17.00 (Morgenpasning i SFO)

Afdelingsrådet

Afdelingsrådet består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Afdelingsrådet arbejder med emner som vedrører både skole- og fritidsdelen. Afdelingens ledelsen deltager ligeledes i møderne. 

Afdelingsrådets opgaver:

 • Give bidrag ved udformningen af principper.
 • Udarbejde ordensregler for afdelingen – som efterfølgende godkendes i Skolebestyrelsen.
 • Dagsordenssætte konkrete problemstillinger ved afdelingen – f.eks. tilsynet med børnene i frikvartererne, undervisningens afvikling, støjniveauet i SFO’en og andre lokale forhold – evt. bringes det videre til Skolebestyrelsen.
 • Implementere tiltag fra Skolebestyrelsen – f.eks. at udforme lokal model for skole-/hjemsamarbejdet eller at lave plan for inklusion.
 • Samle og bearbejde input fra forældrerådene i afdelingen.
 • Tilsyn – løbende følge med i, hvad der foregår i afdelingen ved at få en kort orientering.
 • Arrangere fællesarrangementer i afdelingen.

BØGESKOVVEJ

Afdelingsskoleleder

Jan Mathiasen

Afdelingsleder

Cindy Krogh Omholt

Sekretær

Gülsen Kocan

Teknisk Serviceleder

Danny Petersen