Skip to main content

FRITIDSTILBUD

For børn i alle klassetrin

MASSER AF SJOV & LEG

Vi motiverer børnene og opfordrer til leg

Kirstinebjergskolens Fritidstilbud har ca. 550 børn og ca. 40 ansatte. Vi er fordelt på de tre basisskoler og en overbygningsskole i distriktet, og de fysiske rammer ligger inde på afdelingerne. Vi arbejder ud fra et fælles overordnet værdigrundlag, som er skabt i fællesskab med skolen. Der er etableret et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i vores distrikt.

Vi har skabt et fritidstilbud, hvor vi vil medvirke til barnets almene dannelse, fremme dets alsidige personlige udvikling og evne til at indgå i livslang læring. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle deres kreativitet og fantasi samt lyst til at lære.

Fritidstilbuddene er også et sted, hvor børn danner venskaber på kryds og tværs af alder og køn, og hvor de oplever at være en del af et fællesskab, hvor man kan have det sjovt, laver spændende aktiviteter og har mulighed for fri leg/aktivitet. Især den frie aktivitet med jævnaldrende børn har stor betydning for det enkelte barns forudsætning for socialisering.

TILBUD SFO/KLUB/UNGEMILJØ

Afd. Indre Ringvej:

Sfo: 0. til 2. klasse: 6.30 – 8.00 og igen mandag til torsdag 14.15 – 17.00, fredag 14.15 – 16.30

Klub: 3. til 6 klasse: 14.15 – 17.00 (morgenpasning i Sfo)

Afd. Høgevej

Sfo: 0. til 2. klasse: 6.30 – 8.00 og igen mandag til torsdag 14.15-17.00, fredag 14.15 – 16.30

Byggelegeplads: 3. til 6 klasse, 14.15 – 17.00 (ligger på Franz Hansens allé 1) (morgenpasning i Sfo)

Afd. Bøgeskov:

Sfo: 0. til 2. klasse: 6.30 – 8.00 og igen mandag til torsdag 14.15 – 17.00, fredag 14.15 – 16.30

Klub: 3. til 6 klasse: 14.15 – 17.00 (Morgenpasning i Sfo)


Afd. Havepladsvej:

Ungemiljø 7. til 9. klasse mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30