Skip to main content

Grundoplysninger

SKOLENS AFDELINGER

Bøgeskovvej

0.-6. klasse (1 spor)

Bøgeskovvej 37B
7000 Fredericia

Se kontakt informationer på Kontakt siden.

Høgevej

0.-6. klasse (2-3 spor)

Høgevej 5
7000 Fredericia

Se kontakt informationer på Kontakt siden.

Indre Ringvej

0.-6. klasse (2-3 spor)

Indre Ringvej 175
7000 Fredericia

Se kontakt informationer på Kontakt siden.

Havepladsvej

7.-9. klasse (5-6 spor)

Havepladsvej 175
7000 Fredericia

Se kontakt informationer på Kontakt siden.

Elevtal, trivsel mm.

Du kan ved at følge knapperne, se vores nøgletal via uddannelsesstatistik.dk
Her kan du bl.a. se elevtal, elever pr. klasse, trivselsstatistik og meget mere.

UDLÅN OG ADGANG TIL COMPUTER

På Kirstinebjergskolen udlåner vi Chromebooks til alle elever fra 4. til 9. klasse, med mindre eleverne ønsker selv at medbringe en computer.

På 0. til 3. årgang er der adgang til klassesæt. Til elever med særlige behov udlåner vi en Chromebook med hjælpeprogrammer der støtter eleverne i deres behov.

Skolens værdier

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 værdier som er indkodet i vores DNA; Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse værdier mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker.

Du kan læse meget mere om vores DNA under Om Skolen, og finde skolebestyrelsens principper på undersiden Principper.

Distriktsskoleleder

Stillingen er vakant