HAVEPLADSVEJ

Basisafdeling 7. – 9.  klasse

VELKOMMEN TIL HAVEPLADSVEJ

En god start på rejsen mod voksenlivet

Afdelingen på Havepladsvej er udskolingsafdeling og rummer distriktets 7. – 9. klasser. Afdelingen har på hvert klassetrin 6 – 7 klasser fordelt på tre linjer. Der er omkring 430 elever i afdelingen.

FRITIDSTILBUD HOS  HAVEPLADSVEJ

Fritidsaktiviteter med fokus på aktivering

Ungemiljø 7. til 9. klasse mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30

Afdelingsrådet

Afdelingsrådet består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Afdelingsrådet arbejder med emner som vedrører både skole- og fritidsdelen. Afdelingens ledelsen deltager ligeledes i møderne. 

Afdelingsrådets opgaver:

  • Give bidrag ved udformningen af principper.
  • Udarbejde ordensregler for afdelingen – som efterfølgende godkendes i Skolebestyrelsen.
  • Dagsordenssætte konkrete problemstillinger ved afdelingen – f.eks. tilsynet med børnene i frikvartererne, undervisningens afvikling, støjniveauet i SFO’en og andre lokale forhold – evt. bringes det videre til Skolebestyrelsen.
  • Implementere tiltag fra Skolebestyrelsen – f.eks. at udforme lokal model for skole-/hjemsamarbejdet eller at lave plan for inklusion.
  • Samle og bearbejde input fra forældrerådene i afdelingen.
  • Tilsyn – løbende følge med i, hvad der foregår i afdelingen ved at få en kort orientering.
  • Arrangere fællesarrangementer i afdelingen.

SPÆNDENDE LINJEFAG

Eleverne i skolens udskoling går på forskellige linjer, som du kan læse om ved at klikke på knappen herunder. I den folder, der åbnes, vil der også være information om linjevalgets forløb. Der åbnes op for tilmelding til linje den 29. januar 2020.

SKOLEFRUGT

Skolefrugt leverer frisk frugt til vores studerende

HAVEPLADSVEJ

Afdelingsskoleleder

John Agerholm

Afdelingsleder

Per Nielsen

Sekretær

Safija Hamidovic

Teknisk Serviceleder

Harald Nielsen

Vores principper

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 principper som er indkodet i vores DNA: Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse principper mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

KONTAKT