Skip to main content

HAVEPLADSVEJ

Udskolingsafdeling  7. – 9.  klasse

VELKOMMEN TIL FORTSAT LÆRING PÅ HAVEPLADSVEJ

UDSKOLINGSAFDELING FOR 7. – 9. KLASSE

På Havepladsvej summer det af liv, når 400 unge mennesker og 45 voksne møder ind til undervisning på en skoledag.

For at lave så gode skoledage som muligt for eleverne har udskolingens voksne sammen med eleverne fokus på at skabe gode læringsmiljøer, hvor eleverne kan udvikle sig fagligt og personligt.

I de gode læringsmiljøer bliver eleverne udfordret på deres potentialer; de oplever, at fejl er naturlige og noget, vi alle kan lære af; de oplever at være med i fællesskaber, hvor vi lærer af hinanden og med hinanden.

På Havepladsvej har vi fokus på variation i skoledagen. Det betyder, at vi i udskolingen har emneuger, fagdage … og særlige profiltimer, der læses fleksibelt gennem skoleåret. I profiltimer er der fokus på at give eleverne gode oplevelser og give dem mulighed for at afprøve og udvikle deres forskellige talenter eller prøve kræfter med noget helt nyt.

Udskolingen på Havepladsvej tager hvert år mod nye elever fra distriktets tre basisafdelinger, og der kommer også elever andre steder fra. Eleverne er forskellige, og vi anerkender elevernes forskellighed og tror på, at eleverne lærer meget om livet i en skole præget af mangfoldighed. Vi stræber derfor efter at sætte kreativiteten og alle kompetencer i spil, når vi udvikler læringsmiljøer, der passer til alle vores elever.

Afdelingen på Haveplads har fokus på elevernes trivsel og læring i alsidige læringsmiljøer, og i den sammenhæng er vi i gang med at udvikle udskolingen til at være en attraktiv udskoling, som giver unge mennesker flere muligheder for personlig og faglig læring på mange måder.

Vi elsker at være sammen med unge mennesker, vi ønsker at lære dem så meget som muligt, og så ønsker vi at danne  de unge mennesker til at være robuste og have mod på livet. Samtidig ønsker vi, at de bevarer lysten til at lære og modet til at fejle.  


FRITIDSTILBUD HOS  HAVEPLADSVEJ

Fritidsaktiviteter med fokus på aktivering

Ungemiljø 7. til 9. klasse er åbent mandage og onsdage fra kl. 18.30 – 21.30

Afdelingsrådet

Afdelingsrådet består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Afdelingsrådet arbejder med emner som vedrører både skole- og fritidsdelen. Afdelingens ledelsen deltager ligeledes i møderne. 

Afdelingsrådets opgaver:

 • Give bidrag ved udformningen af principper.
 • Udarbejde ordensregler for afdelingen – som efterfølgende godkendes i Skolebestyrelsen.
 • Dagsordenssætte konkrete problemstillinger ved afdelingen – f.eks. tilsynet med børnene i frikvartererne, undervisningens afvikling, støjniveauet i SFO’en og andre lokale forhold – evt. bringes det videre til Skolebestyrelsen.
 • Implementere tiltag fra Skolebestyrelsen – f.eks. at udforme lokal model for skole-/hjemsamarbejdet eller at lave plan for inklusion.
 • Samle og bearbejde input fra forældrerådene i afdelingen.
 • Tilsyn – løbende følge med i, hvad der foregår i afdelingen ved at få en kort orientering.
 • Arrangere fællesarrangementer i afdelingen.

PROFILTIMER

Tidligere skulle elever vælge linje, når de søgte ind i udskolingen på Havepladsvej. Afdelingen har ikke længere linjer, men giver i stedet eleverne mulighed for at vælge forskellige profiltimer.

I profiltimer er der fokus på at give eleverne gode oplevelser. Det er også timer, hvor eleverne har mulighed for at afprøve og udvikle deres forskellige talenter eller prøve kræfter med noget helt nyt.

Der er i skoleåret nogle profiltimer, der kører over hele skoleåret, og så er der andre profiltimer, der kører over et halvt år. 

De helårlige profiltimer er eSport og Performance.

De halvårlige profiltimer kan du se ved at åbne linket nedenfor.

Læs om profiltimer her

  HAVEPLADSVEJ

  Afdelingsskoleleder

  John Agerholm

  Afdelingsleder

  Per Nielsen

  Sekretær

  Safija Hamidovic
  Billede af Henriette

  Sekretær/Kontorelev

  Henriette Walus

  Teknisk Serviceleder

  Harald Nielsen