HØGEVEJ

Basisafdeling 0. – 6. klasse

VELKOMMEN TIL HØGEVEJ

Basisafdeling fra 0. -6. klasse
Her er ALLE børn velkomne

På Høgevej har vi særlig øje for fællesskabet og barnets trivsel, derfor er gode kammerater og trygge klassefælleskaber et vigtigt mål for os. Vi tror på, at børn der trives og er trygge har meget nemmere ved at lære. 

På Høgevej er “RO” grundlaget for vores hverdag – alle elever har brug for ro og tid til at lære og udvikle sig. Derfor har vi de dygtigste lærere og pædagoger, der er opsatte på at skabe rolige og trygge undervisningsmiljøer på Høgevej. 

På Høgevej ser vi det at lære som en proces. Her er det tilladt at lave fejl og lære af dem. Vi tror på at dette er med til at skabe en kultur, hvor eleverne tør at give sig i kast med nye udfordringer – både faglige og sociale. 

På Høgevej skaber vi den gode overgang til skolen sammen med børnehaverne. Børnehaverne har ugentlige besøgsdage på Høgevej, så Jeres barn lærer vores skole at kende. 

På Høgevej vil vi det gode forældresamarbejde – FORDI SAMMEN KAN VI MERE. 
Vi glæder os til at se Jer på Høgevej. 

 • Fysikshow
 • Leg på legeplads
 • trække fod
 • 2 elever smiler
 • 4 piger smiler
 • byggeren
 • byggeren

SFO OG KLUB PÅ HØGEVEJ

Fritidsaktiviteter

Vi har åbent alle dage kl. 06.30-08.00 og 13.30-17.00 (fredag til kl. 16.30)

Aftenklub tirsdage kl. 17.30-20.30

SFO-Telefon 7210 6431 (tages kun i åbningstiden)

Bygger-telefon 7210 6400

Afdelingsrådet

Afdelingsrådet består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Afdelingsrådet arbejder med emner som vedrører både skole- og fritidsdelen. Afdelingens ledelsen deltager ligeledes i møderne. 

Afdelingsrådets opgaver:

 • Give bidrag ved udformningen af principper.
 • Udarbejde ordensregler for afdelingen – som efterfølgende godkendes i Skolebestyrelsen.
 • Dagsordenssætte konkrete problemstillinger ved afdelingen – f.eks. tilsynet med børnene i frikvartererne, undervisningens afvikling, støjniveauet i SFO’en og andre lokale forhold – evt. bringes det videre til Skolebestyrelsen.
 • Implementere tiltag fra Skolebestyrelsen – f.eks. at udforme lokal model for skole-/hjemsamarbejdet eller at lave plan for inklusion.
 • Samle og bearbejde input fra forældrerådene i afdelingen.
 • Tilsyn – løbende følge med i, hvad der foregår i afdelingen ved at få en kort orientering.
 • Arrangere fællesarrangementer i afdelingen.

HØGEVEJ

Tina Möglich

Afdelingsskoleleder

Tina Möglich
Trine Klavsen

Afdelingsleder

Trine Klavsen
Karina Dalgas

Sekretær

Karina Dalgas
Lasse Rand

Teknisk Serviceleder

Lasse Rand
Lasse Rand

Ejendomsservicetekniker

Michael Pedersen

Vores værdier

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 værdier som er indkodet i vores DNA: Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse værdier mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

KONTAKT