Skip to main content

INDRE RINGVEJ

Basisafdeling 0. – 6. klasse

VELKOMMEN TIL INDRE RINGVEJ

En god start på rejsen mod voksenlivet

Velkommen til side med information om afd. Indre Ringvej. Afdeling Indre Ringvej er en stor basisafdeling for 0. – 6. klasse. Afdelingen ligger i Fredericias nordlige del og har omkring 540 elever. Se skolens beliggenhed på kort

Afdelingen har for at skabe de bedst mulige vilkår for læring og trivsel besluttet at arbejde med otte “gyldne” læringsmål. Målene bygger på Kirstinebjergskolens grundlæggende værdier – læring, fællesskab, lyst og ansvar – og skal bidrage til, at disse værdier gennem samarbejde mellem ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre kommer til udtryk i handlinger, som sikrer, at skoledagen er præget af anerkendelse, tryghed og livsglæde.

 • Løb
 • 0. klasse leger m. lego
 • 5. klasse
 • 3. klasse

FRITIDSTILBUD HOS INDRE RINGVEJ

Fritidsaktiviteter med fokus på aktivering

Sfo: 0. til 2. klasse: 6.30 – 8.00 og igen mandag til torsdag 14.15 – 17.00, fredag 14.15 – 16.30

Klub: 3. til 6 klasse: 14.15 – 17.00 (morgenpasning i Sfo)

Afdelingsrådet

Afdelingsrådet består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Afdelingsrådet arbejder med emner som vedrører både skole- og fritidsdelen. Afdelingens ledelsen deltager ligeledes i møderne. 

Afdelingsrådets opgaver:

 • Give bidrag ved udformningen af principper.
 • Udarbejde ordensregler for afdelingen – som efterfølgende godkendes i Skolebestyrelsen.
 • Dagsordenssætte konkrete problemstillinger ved afdelingen – f.eks. tilsynet med børnene i frikvartererne, undervisningens afvikling, støjniveauet i SFO’en og andre lokale forhold – evt. bringes det videre til Skolebestyrelsen.
 • Implementere tiltag fra Skolebestyrelsen – f.eks. at udforme lokal model for skole-/hjemsamarbejdet eller at lave plan for inklusion.
 • Samle og bearbejde input fra forældrerådene i afdelingen.
 • Tilsyn – løbende følge med i, hvad der foregår i afdelingen ved at få en kort orientering.
 • Arrangere fællesarrangementer i afdelingen.

INDRE RINGVEJ

Afdelingsskoleleder

Thomas Tramm Rotendahl

Afdelingsleder

Maja Hagge

Afdelingsleder

Dennis Mathiasen

Sekretær

Pia Kjærgaard Andersen

Kontorassistent

Minire Eljsani

Teknisk Serviceleder

Lars Brøchner