Skip to main content

Hvem er vi?

Vores dna

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 værdier som er indkodet i vores DNA; Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse værdier mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

TRIVSEL

I Kirstinebjerg er gode relationer en forudsætning for trivsel & læring. Vi har fokus på tryghed og tillid for den enkelte og for fællesskabet. Her er alle en del af det forpligtende fællesskab.

LÆRING

I Kirstinebjerg foregår læring i fællesskaber. Vi motiverer børn og unge til at være eksperimenterende, nysgerrige og vedholdende. Vi tror på legende læring og den lærende leg.

UDVIKLING

Hos os skal alle børn og unge have mulighed for at udfolde deres potentiale. Vi understøtter udvikling af børn og unges selvværd og vedholdenhed. 

DANNELSE

Vi ser det som en vigtig opgave at børn og unge udvikler lysten til at lære og modet til at fejle. Vores børn og unge er fælles om oplevelserne på skolen, og her er der plads til den enkelte og mangfoldighed ses som en styrke.