Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning:

Der er forældre-, elev- og medarbejderrepræsentation fra alle skolens afdelinger i bestyrelsen.
Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.
Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsens opgaver:

Skolebestyrelsen beslutter blandt andet principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres – for eksempel elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning med mere
  • samarbejdet mellem skole og hjem – hvor mange forældremøder skolen skal holde med mere
  • arbejdets fordeling mellem lærerne – for eksempel spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik med mere

Formand

Forældrerepræsentant
Brian Fammé Hansen

Næstformand

Forældrerepræsentant
Christian Jensen

Forældrerepræsentant

Alice Brimo

Forældrerepræsentant

Allan Kristensen

Forældrerepræsentant

Arben Kinolli

Forældrerepræsentant

Christina Baunkilde

Forældrerepræsentant

Martin Henrik Erdmann

Forældrerepræsentant

Mette Østergaard

Forældrerepræsentant

Søren Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Karina Lindskrog Borgaard

Medarbejderrepræsentant

Sisse Folkersen

Distriktsskoleleder
Lederrepræsentant

Stefan Helming Kelstrup

Administrativ leder
Referent

Anders Gahner Krogsgaard

Vores værdier

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 principper som er indkodet i vores DNA: Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse principper mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

KONTAKT