Skip to main content

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning:

Der er forældre-, elev- og medarbejderrepræsentation fra alle skolens afdelinger i bestyrelsen.

Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Der er forskudt skolebestyrelsesvalg på Kirstinebjergskolen, dvs. at halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert andet år. Elev- og medarbejderrepræsentanter bliver som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsens opgaver:

Skolebestyrelsen beslutter blandt andet principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres – for eksempel elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning med mere
  • samarbejdet mellem skole og hjem – hvor mange forældremøder skolen skal holde med mere
  • arbejdets fordeling mellem lærerne – for eksempel spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik med mere

Referater:

Formand
Forældrerepræsentant

Christian Jensen

Næstformand
Forældrerepræsentant

Martin Henrik Erdmann

Forældrerepræsentant

Alice Brimo

Forældrerepræsentant

Allan Kristensen

Forældrerepræsentant

Arben Kinolli

Forældrerepræsentant

Christina Baunkilde

Forældrerepræsentant

Mette Østergaard

Forældrerepræsentant

Søren Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Karina Lindskrog Borgaard

Medarbejderrepræsentant

Sisse Folkersen

Distriktsskoleleder
Lederrepræsentant

Stillingen er vakant

Administrativ leder
Referent

Anders Gahner Krogsgaard