Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning:

Der er forældre-, elev- og medarbejderrepræsentation fra alle skolens afdelinger i bestyrelsen.
Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.
Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsens opgaver:

Skolebestyrelsen beslutter blandt andet principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres – for eksempel elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning med mere
  • samarbejdet mellem skole og hjem – hvor mange forældremøder skolen skal holde med mere
  • arbejdets fordeling mellem lærerne – for eksempel spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik med mere

Formand

Forældrerepræsentant
Brian Fammé Hansen

Næstformand

Forældrerepræsentant
Lene Ladegaard Jørgensen

Forældrerepræsentant

Stephan Raahede Kristiansen

Forældrerepræsentant

Dorthe Dall Kristensen

Forældrerepræsentant

Michael Thomsen

Forældrerepræsentant

Søren Sørensen

Distriktsskoleleder
Lederrepræsentant

Stefan Helming Kelstrup

Administrativ leder
Referent

Anders Gahner Krogsgaard

Medarbejderrepræsentant

Claus Hansen

Medarbejderrepræsentant

Allan Thomsen

Vores værdier

Hos Kirstinebjerg folkeskole har vi 4 principper som er indkodet i vores DNA: Trivsel, Læring, Udvikling & Dannelse. Disse principper mener vi er grundstenen til at skabe en velfungerende institution som skal udvikle nysgerrige børn til dannede unge mennesker. 

KONTAKT